Svolvær Seiltreff 2017


Kunngjøring av Svolvær Seiltreff 2017.

Svolvær Seiltreff 2017 arrangeres 25-27. august og vil bestå av en kort og en litt lengre regatta i løpet av lørdagen. Første regatta vil starte 09:00.

Regattaen arrangeres av BSF Lofoten.

1 Regler

Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2017 – 2020.

2 Sikkerhet

Seilasen går i sikkerhetskategori 4.

3 Reklame

Båter kan bli pålagt å vise reklame valgt og levert av BSF Lofoten.

4 Klasser

Klasseinndeling vil være 1 til 2 Nor Rating klasser. Klasseinndeling vil skje etter utløpt påmeldingsfrist. Det kan det bli foretatt justeringer i klasseinndelingen.

5 Påmeldingsgebyr og frister for betaling og påmelding.

Klasser Krav til gyldig

Målebrev

Gebyr for

Påmelding

Frist for

Påmelding

Nor Rating 1 Ja 300,- 23.08.2016
Nor Rating 2 Ja 300,- 23.08.2016

Påmelding vil skje gjennom Seilmagasinets Sail Race System.

6 Måling

Hver båt som deltar må fremvise gyldig målebrev fra Nor Rating.

7 Seilingsbestemmelsene

Seilingsbestemmelsene vil være tilgjengelig på www.bodoseilforening.no så snart de foreligger og senest en uke før start.

8 Løpene

Starten går 26. august kl 0900 i Svolvær Havn. Skippermøte kl 08.00.

Vi vil gjennomføre en kort og en litt lengre seilas i området Svolvær-Henningsvær-Skrova. Løpene som skal seiles vil kunne bestå av både faste og utplasserte rundingspunkter. Løypevalg vil bli gjort på grunnlag av vær og vindforhold. Alternativer vil bli gitt i seilingsbestemmelsene og endelig løypevalg presentert på skippermøte med kart og GPS posisjon.

9 Radiokommunikasjon

En båt skal verken sende radiomeldinger mens den kappseiler eller motta radiomeldinger som ikke er tilgjengelig for alle båter. Denne restriksjonen gjelder også for mobiltelefoner. 

10 Premier

Pall-plassering vil premieres i begge klasser.

11 Ansvarsfraskrivelse

Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se regel 4, Avgjørelse om å kappseile. Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar på materiell eller person eller dødsfall inntruffet med, før, under eller etter regattaen.

12 Forsikring

Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.

13 Ytterligere informasjon

Regattakontor vil være på Anker Brygge.

Anker Brygge kan tilby overnatting i rorbu, samt tilbud om dusj og sanitæranlegg på egen rorbu ved Anker Brygge

Båter kan legge seg ved Anker Brygges flytebrygge og kai. Ved behov vil det legges til rette for flere flytebryggeplasser.

Sosialt samvær på Anker Brygge fredag kveld og felles middag med påfølgende sosialt samvær lørdag kveld. Info om tidspunkt, meny og pris kommer senere.

For ytterligere informasjon og påmelding kontakt:

Regattaleder

Johan Holdø               johan@holdo.no 916 30907