Saksliste for BSFs årsmøte tirsdag 7. februar kl 19:00


Som meldt tidligere holdes BSFs årsmøte tirsdag 7. februar kl 19:00 i  BBFs lokaler i Moloveien.

Her er sakslista:

 1. Konstituering

Valg av møteleder, sekretær, tellekorps og protokoll underskrivere

Godkjenning av de stemmeberettige

Godkjenne innkalling og saksliste.

 1. Årsmelding
 2. Regnskap
 3. Mål for 2017 og aktivitetsplan.
 4. Fastsette kontingenten.
 5. Budsjett
 6. Valg

Det skal velges:

 1. a) Leder
 2. b) Kasserer, for et år
 3. c) To styremedlemmer, hvert år, for en varighet av to år, slik at styret består av til sammen fire styremedlemmer, i tillegg til leder og kasserer.
 4. d) Nestleder, hvert år, velges blant de 4 styremedlemmene.
 5. e) Tre vararepresentanter, hvert år
 6. f) To revisorer, hvert år
 7. g) Valgkomité med to medlemmer og et varamedlem, hvert år
 8. h) Representanter til ting og møter i de organisasjoner foreningen er tilsluttet. (Årsmøtet kan delegere til styret å utnevne foreningens representanter.)
 9. i) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan (Årsmøtet kan delegere til styret å peke ut øvrige komiteer.)