Annonsering av årsmøte 2016 for Bodø Seilforening


Til medlemmer i Bodø Seilforening!

Styret har fastsatt årsmøtet i foreningen til 9 februar kl. 1900.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være innsendt innen 19. januar på e post til: oddgeir.stroemsnes@gmail.com

Innkalling, saksliste og møtested vil bli kunngjort innen 26. januar.

 

Styret

 

Kalender