Klubbmesterskap 2014


Som kjent ble klubbmesterskapet som skulle avholdes i Henningsvær, avlyst på grunn av få påmeldte.

Helgen 12-14 september er avsatt i aktivitetskalenderen som reservedatoer for et eventuelt klubbmesterskap.

I forbindelse med vurdering av denne helgen, så har styret fått innspill på at det kanskje ikke er tilstrekkelig interesse i klubben for å avholde mesterskap i høst. Dette innspillet ble så luftet i plenum med medlemmene etter seilingen tirsdag 2. september. Heller ikke her var det stor interesse for mesterskap nå i høst. Styret har derfor konkludert med at vi ikke vil gjøre flere forsøk på å avholde klubbmesterskap nå i høst.