Stengt i skipsleia


Leia

Siste:

Etterretning for sjøfarende:

12-2014, Kart (Chart): 65, 136, 476

51481. * (T) Salten. Bodø.

Stenging av Hernesskagleia. Midlertidig oppmerking.

I forbindelse med at Forsvaret skal utbedre banedekket på rullebanen ved Bodø Lufthavn, skal Hernesskagleia ved Bodø, stenges for all ferdsel i tidsrommet 24 juli til 30 september.

Kystverket skal plassere ut følgende midlertidige merker som indikerer at leia er stengt.

WGS84 DATUM

(1) 67° 15.66′ N, 14° 16.98′ E (YBY)

(2) 67° 15.60′ N, 14° 17.06′ E (YBY)

(3) 67° 15.54′ N, 14° 17.15′ E (YBY)

(4) 67° 15.99′ N, 14° 18.31′ E (BYB)

(5) 67° 15.94′ N, 14° 18.42′ E (BYB)

(6) 67° 15.89′ N, 14° 18.54′ E (BYB)

Kart: 65, 136, 476. (KildeID 30760). (Kystverket N, 22. juni 2014).

De fleste er vel kjent med at det jobbes på flystripa i Bodø med å forbedre dekket. At det påvirker flytrafikken sier seg vel selv, men at båttrafikken også etterhvert vil bli berørt er kanskje ikke like godt opplyst. Neste fase av anleggsarbeidet starter ca. 24.07 og da skal flytrafikken operere helt i vest – der det vanligvis bare er en sikkerhetssone med nedfelte innflygingslys.

Røssøyleia / Hernesskagleia kommer da nærmere både innflyging fra vest og utklatring mot vest. Og siden det er noe som heter hinderfrie flater (skråplan) nært en flyplass så får det konsekvenser for båttrafikken i leia.

Hvordan dette eksakt blir får vi komme tilbake til, men for enkelte (eller alle) båttyper vil leia rett og slett bli stengt kan vi anta.

Røssøysundet