Ny havn


Vi gratulerer Bodø Havn med ny småbåthavn, og ønsker velkommen etter.

Rønvik MarinaFor 30 år siden laget Bodø Seilforening ved Arnt Amble, skipsingeniør og forsker ved Nordlandsforskinga, og Gunnar Koch en plan for småbåthavn med flytende bølgedempere på Rønvikleira. Forskjellen på dagens havn og vår plan er at vår havn lå nærmere Valen der det er en smule smulere sjø.  Den gang var alle mot oss. Havnevesenet mente at småbåthavn ville komme i konflikt med nyttetrafikk, og var i tvil om en slik havn ville la seg ankre opp. Byplankontoret mente at Rønvikleira skulle være forbeholdt industri og samferdsel, og hevdet at småbåthavn var i strid med reguleringsformålet. Båtforeningen ville ha ny molohavn utenfor den gamle moloen.

Det tok 30 år før vårt syn vant frem!

For øvrig vil jeg anbefale at man tar frem igjen leksa lært på Valen om hvordan man fortøyer for å unngå skade på båt og utrigger.  ”Farlig åpent” gjelder ikke bare byen, det gjelder i høy grad også den nye havna.