Riggsjekk i Bodø


MaritimtRIGGSJEKK I BODØ 8 og 9 April
RIGGSERTIFIKAT NOR XXXX DATO 09.04.2014

Målt av rigger; Tor Kjetil Pedersen, Maritimt Kompani AS .

 

1. Tensionmåling av stående rigg. Rigg rettes og settes i base.

2. Innspeksjon av wire og riggskruer i stående rigg.

3. Kontroll av akterstag og funksjonalitet.

4. Smøre og gå over profil/rullesystem genua/fokk.

5. Kontroll av alle terminaler i rigg.

6. Kontroll salingshorn.

7. Kontroll av beslag og braketter i mast.

8. Kontroll av blokker, blokkhjul og fairleads mast.

9. Kontroll av lanterner, antenner, vindgiver og windex (visuell kontroll).

10. Kontroll av løpende rigg, slitasje tau.

Konklusjon med kommentar.

Visuell kontroll, forbehold om skader som ikke synes og feil bruk.

Swai

 

• Dette har vi lagt på tilbud til kr 1 500,- / båt.

• Feil må rettes i etterkant og til avtalt pris.

• Vi vil også kunne gi en rask tilbakemelding ift dekkslayout og generelle deler ombord som er vitale slitedeler

• Kick, genuaskinner, løygang storseil, akterstag sjekk, wincher service.

• De får en signert og datert gjenpart «riggsertifikat» med stempel.

 

 

Påmelding : remi@swai.no mobil 926 60 277.

Ullman