Valg 2014


Årsmøtet 2014 finner sted 21.01.

Valgkomiteen er i full gang med å finne nye medlemmer til styret. Jeg oppfordrer de som blir spurt om å seriøst vurdere å delta i styrearbeidet. Foreningen er avhengig av at medlemmene tar sin tørn, styrearbeid er både interessant og givende. rbeidsmengden er heller ikke avskrekkende.

Vi søker også medlemmer til regattakomiteene, både til tirsdagsserien, NOR-regatta og Vestfjordseilasen.

Parolen lyder Still opp!