Mannskap til disposisjon


Trenger du mannskap? Sjøvant, noe seilerfaring, dog fra Nordlandsbåt. Lærevillig. Ønsker å lære mer om seiling og navigasjon. Kan også delta på vedlikehold / annet.

Sture.nyhagen ætt gmail.com