Båtplass ønskes leid


Hei,

jeg ønsker å leie båtplass til en 20″ seilbåt i Bodø fra og med Mai 2014. Alle tips av interesse!

Med vennlig hilsen, Lars Andreas Myrvoll.