Info fra medlemsmøte


Det ble en både interessant og hyggelig kveld på Molostua

Ikke det helt store oppmøtet, men 14 seilere fant veien til medlemsmøtet i går.

Hans Petter Jensen fra Norsk Maritimt Forlag (Seilmagasinet, Seilas,Båtliv) holdt en interessant orientering om prosjekt «det store seilløftet». I korthet er ideen med dette  bl.a. å samordne innsatsen mot sponsormarkedet der midlene i størst mulig grad skal tilbakeføres til klubbene. I alt 12 klubber har så langt meldt sin interesse for å delta.

I pakken ligger at NMF forventer et kollektivt husstands-abonnement på Seilmagasinet der prisen blir kr.25,- pr. utgave. Normal pris på bladet er kr.70+

Første utkast av aktivitetsplanen for 2014 ble forelagt forsamlingen. Som formann i styret er det min oppfatning at innholdet skal diskuteres med medlemmene og helst samordnes med andre foreninger før den endelige planen vedtas.

Vil du ha forslaget tilsendt kan du maile h.andrea.637@online.no.

Årsfesten finner sted fredag 25.10. Vi fikk på plass en komite. Info kommer.

medlemsmøte 081013