Tirsdagsseilasene starter 30. april


Nå er det bare kort tid før vi starter årets tirsdagsseilaser og komiteen har finpussa på bestemmelsene for årets seilaser. Det betyr at vi også har bestemt klasseinndeling for seilasene. Komiteen ønsker at vi seiler i to klasser med to starter. Vi har satt som mål å ha cirka like store klasser og endte opp med å dele slik at minste klasse er NOR Rating => 0,9099, og største klasse er 0,910 =>.

Slik ser klassene da ut hvis vi tar med de som deltok i fjor:

Klassedeling tirsdagsseilasene

Liten klasse

1 Anemone K.M. Brattli ?

2 Helena Helge Nilsen ?

3 Don’t panic O. Sakshaug ?

4 Lerke Kai Linde ?

5 Caro 2 Finn Arne Brenna 0,8470

6 Ingeborg I. Helgesen ?

7 Raptus Trond Bliksvær ?

8 Victoria 0,8703

9 Inua E. Rodegerdts 0,8740

10 Ami H. Kvalnes 0,9030

11 Eros R. Ringkjøp 0,9030

12 Tora H. Gustavsen 0,9050

13 Lucille H. Nilsen 0,9080

Stor klasse

1 Sofie G. Jørgensen 0,9150

2 EA Morten Leiknes 0,9150

3 Havhesten Asbjørn Øverås 0,9170

4 Spleis B. Aanonsen 0,9200

5 Mås P. Saupstad 0,9240

6 Emma Ø. Nystad 0,9272

7 Norte R. Eikeland ?

8 Aiolos Arne Munchausen ?

9 Albertine F. Breivik 0,9900

10 Vinna H. Andreassen 0,9440

11 Ashiki S. Tengren 1,0059

12 Ventus Agnar Pedersen 1,0063

13 Lady Theres Tor Arne Karlsen ?

14 BabaYaga O. Strømsnes 1,0010

15 Swai R. Rasmussen 1,0043

Noen av tallene er blitt endret, men dette endrer ikke inndelinga som gjøres etter båtens rating med spinnaker og foldepropell (høyeste rating for båttype).

Ellers vil arrangementet foregå slik som i fjor med veksling etter ferdig oppsett mellom lang, bane, gunder og pølsebane seilaser. Med klart flest lang og bane seilaser. Vi legger vekt på at alle seilaser skal ha ett klart krysslegg.

Bodø Ten – Sing har sagt seg villig til å ta vaffelsteikinga og skal stå ferdig med vafler hver tirsdag kl. 19:30.

Hver tirsdag er det satt opp en skipper utenom komiteen til å bistå komiteen med å legge løp, fordele gjester, få inn resultat og regne ut dette. Se oversikt på Tirsdagsseilas siden.

2013 Bodø tirsdager ansvarlige og baner

Der er også årets kart og bestemmelser lagt ut.

BSF Bodø kart 2013

Seilingsbestemmelser BSF Bodø tirsdagsserien 2013

Bestemmelsene kommer i eget hefte til alle skippere. Dette skal være ombord og har oversikt over de ansvarlige og telefon nr.

Vi ber alle skippere om å finne ut av sin båts nye rating og fratrekk for seiling uten spinnaker / gennaker. Det enkleste er at alle løser målebrev selv om dette ikke er krav for deltakelse  på tirsdagene. Husk at første året er gratis.

Velkommen til ny sesong.