Klasseinndeling for klubbmesterskapet er klar


9 båter har meldt seg på, og da er vi mange nok til å seile to klasser. I klasseinndelingen er hensynert til størelsene på klassene veid opp mot hensynet til avstand mellom laveste og høyeste LYS i hver klasse. Resultatet blir da slik:

LYS klasse 1

1.Mås

2.Lærke

3.Spleis

4.Sofie

5.Tora

LYS klasse 2

1.Lucille,

2.Swai,

3.Ashiki,

4.Vinna

Da krysser vi fingrene for gode seilforhold.

Komiteen

130912 Olav