Gunderstart der vinden stod seg


Vi liker at det er jevne forhold for alle. Spesielt med gunderstart er det gledelig når vinden er jevn under hele løpet. Utregninga av starttider var gjort basert på melding om at vinden skulle spakne. Når så ikke skjedde var det nok til liten fordel båtene med lavest lys. Men sånn er seiling og alle var fornøyde med seilasen. Brisen på 5-6 m/s er drømmeforhold for de fleste.

Starten gikk på utsiden av grønnstaken på Langdragan med kryss opp til bøye en ved Moloen. Deretter var det spinnakerlegg ned til Røssøya som ble rundet styrbord. Siste rundingspunkt var bøya ved Siriskjær før kryss opp mot mål.

Minste båt var Anemone men de seilte ikke spinnaker og tapte nok på det i dag. Det lange spinnakerlegget fra moloen og ned til Røssøya var nokså platt og dermed greide ikke båter med bare genua å holde godt nok følge.

I den store klassen hadde Lady Theres sin første start og greide på tross av sein starttid å komme inn på en tredje. De ble så vidt slått av Norte og Havhesten et lite minutt foran der tok seieren. På fjerde kom Ashiki og på femte Albertine.

I den minste klassen hadde Tora en god dag på havet. På siste krysslegg valgte de å stå nærme Hjertøya før de slo mot mål. Spleis som like før var i ferd med å feste grepet på Tora, valgte å gå inn mot Langstranda før de slo nordover. Da de møttes ved Rundholmen måtte de innse at Tora hadde tjente på veivalget. Strøm og det at vinden hadde dreid litt mer på nord, kan være forklaringa på hvorfor denne banehalvdelen lønte seg. Sofie gikk etter Tora og tjente også på det. Dermed ble Tora vinner foran Spleis og Sofie.

På fjerde kom Ingeborg med skipper Inge Helgesen og med forsterkning av en skadet Kai Linde som hadde armen i gips. De heiste gennaker ved moloen og rundet Røssøya tidlig nok til å berge en god plassering. Lucille kom på femte og ser ikke ut til å ha formen helt inne i år.  Emma, Anemone, Mås og Eros fylte resultatlista.  Noen er veldig begeistret for gunderstart fordi starten er enklere. Det at første båt i mål vinner er også kjekt.

For den observante leser er det allerede nå klart at dagens deltagerantall er en tangering av årsbeste med 14 båter. Med 15-16 grader koste seilerne seg i det som neste var t-skjorte vær.

210513 Olav