Måtte måke dekk før start


Kanskje ikke så galt, men et par båter måtte skylle dekket rent for snøslaps før de gikk ut. Med litt usikre vindforhold ble en kort bane langs land valgt. Ti seilere og fem båter stilte til start. Slett ikke ille vær underseilasen, skiftende bris, men mest oppholdsvær. Stadige små vinskifter krevde full konsentrasjon, med såpass liten vind måtte hver lille trekk utnyttes. Frøya fikk bra uttelling for valg av code0 og hadde god klaring til de tre neste båtene som knivet om sekunder.

300512 Peder