Tirsdagseilasene starter 1. mai (kun to uker igjen)


Da er vi snart klar med en ny sesong på regattabanen. I år sponses tirsdagsseilasene av Artic båt og MC, tidligere Jakhelln Båt. De har gitt et gratis oppsett av båt som skal trekkes mellom årets deltakere. Det vil bli gitt et lodd til en båt hver gang de deltar, ekstra lodd hvergang for å ha jenter om bord, ungdom eller å ta med seg BSF gjester som møter opp på tirsdagene.

Det er satt opp en oversikt overseilasene og en vil variere seilasene etter et ferdig oppsatt program som veksler mellom lang, bane, pølse og gunder seilas.

Komiteen består av 4 medlemmer Bernt Aanonsen, Karin Riemarzik, Helge Nilsen og Oddgeir Strømsnes. Vi har delt tirsdagene mellom oss slik at to av oss er med hver gang. Vi ber videre en tredje person stille opp i komiteen. Dette er satt opp slik at de fleste av de deltakende båter representert ved skipper aller annet mannskap er med og arrangerer seilasene en gang i sesongen.

Det vil selvfølgelig bli vafler også i år. Men stekinga er igjen overlatt til Bodø Ten Sing og vi betaler for vaflene kr 15 og kr 10 for kaffe. Men det betyr at vaflene er ferdig når vi kommer inn etter seilasene.

Det starter 1. mai, men merk at vi har satt skippermøtet til kl 15:00 og satser på en litt lengre seilas siden det er fridag. Den siste seilasen i vår vil bli spesiell på den måten at det vil bli lagt inn oppgaver i seilasen som tvungen reving, mob, og andre oppgaver, og så vurderer vi å avslutte seilas kvelden i Paradisbukta.

Bestemmelsene er presisert på at ikkegjeldende seilas når ikke halvparten av båtene fullfører gjelder klassevis. Men vi har også åpnet for en mer fleksibel makstid. Vi ønsker ikke at folk skal komme et minutt eller to for sent og ikke få gjeldende.

Ellers fortsetter vi med bestemmelsene som de har vært de siste årene og understreker at :

Målsettingen er å aktivisere så mange av foreningens medlemmer som mulig, og skape et aktivt seilmiljø med samhold og trivsel. Vi ønsker også å få med nye seilere, seilere med erfaring fra andre steder, ferske båteiere, barn, unge og familier.

Tirsdags serien er derfor ikke først og fremst en konkurranse båtene imellom hvor det viktigste er å vinne. Det viktigste er å delta. Samtidig er opplegget rundt en tirsdags regatta identisk med det som kreves for en ordinær regatta. Det gir god trening for både nybegynner og drevne seilere.

110412 Bernt