Mary Fortune


Gunnar Koch tipser om en interessant artikkel som han her supplerer med litt lokalhistorie.

I nr 7/2012 av ”Vi menn” står en artikkel om Patrick Dalzel-Job under overskriften ”Den ekte agent 007”. Den omhandler blant annet krigen i Nord-Norge. Her er et supplement med litt Bodø og seil historie.

Dalzel-Job seilte i årene før 2. verdenskrig rundt på kysten i sin lille seilbåt ”Mary Fortune”. Da krigen kom forlot han båten i Bodø, reiste hjem og meldte seg til tjeneste.

”Mary Fortune” ble etter sigende brukt av nazistene under krigen.  Etter krigen ble båten satt på land på Molo Slip.  Dalzel-Job kom aldri og hentet båten.  Den lå som et forsarvet vrak på Molo Slip til langt ut på 70-tallet. Jeg husker at båten hadde dollbord i mahogany med noen fine utskårne springende delfiner.

Artikkelen i ”Vi menn” er vel verd å lese for dem som husker vraket.

Gunnar koch

Artikkel i Dagbladet om Patrick Dalzel-Job. http://www.dagbladet.no/magasinet/2003/10/16/381134.html

210212 Olav